Copyright © 2016 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Przygotowanie posiłków
dla mieszkańców DPS w Chumiętkach w roku 2021”
(data ogłoszenia: 01.12.2020 r.)