Copyright © 2016 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Przygotowanie posiłków
dla mieszkańców DPS w Chumiętkach w roku 2019”
(data ogłoszenia: 12.12.2018 r.)