Copyright © 2016 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Przygotowanie posiłków
dla mieszkańców DPS w Chumiętkach w roku 2018”
(data ogłoszenia: 14.12.2017 r.)