Copyright © 2016 by IMK - J. Data
All Rights reserved
jdata@kki.pl
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Przygotowanie posiłków
dla mieszkańców DPS w Chumiętkach w roku 2017”
(data ogłoszenia: 22.12.2016 r.)