Copyright © 2016 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl
Platforma zakupowa

W trosce o efektywne wydawanie pieniędzy publicznych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach podjął decyzję o uruchomieniu dla DPS platformy zakupowej.

Będzie ona podstawowym narzędziem komunikacji z dostawcami w trakcie procesu zakupowego. Oznacza to, że cały proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazywania danych. Od 1 grudnia 2021 roku pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach będą wysyłać do Państwa pierwsze zapytania ofertowe.