Copyright © 2016 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Chumiętkach w roku 2021 wynosi 4152,00 zł