Copyright © 2016 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl
Inspektor Ochrony Danych

1. W Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę
    pełni Pani Agnieszka Radajewska.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z:
    -  przetwarzaniem danych osobowych oraz
    -  wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO - czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
       i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
       dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
    -  adres poczty elektronicznej:
iod@powiat.gostyn.pl
    -  numer telefonu: 65 575 25 10
    -  adres do korespondencji:
       Starostwo Powiatowe w Gostyniu
       ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń