Copyright © 2016 by IMK - Jerzy Data
All Rights reserved - jdata@kki.pl
Informacja dla mieszkańców DPS w Chumiętkach oraz ich rodzin

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2021 r. informuję, iż mieszkańcy, którzy przyjęli podwójną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 mają możliwość opuszczania terenu Domu, urlopowania oraz przyjmowania gości (w tym osób niezaszczepionych).
Mieszkańcy, którzy nie zostali zaszczepieni dwoma dawkami szczepionki mają możliwość przyjmowania odwiedzin wyłącznie gości, którzy zostali zaszczepieni podwójną dawką szczepionki przeciwko Covid-19.

W związku z faktem, iż na terenie kraju nadal obowiązuje stan epidemii, odwiedziny będą organizowane w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Szczegóły dotyczące zarówno odwiedzin jak i urlopowania, zostaną wkrótce opracowane we współpracy z powiatowym inspektorem sanitarnym i przekazane do powszechnej wiadomości.

Osoby zainteresowane odwiedzinami mieszkańców Naszego Domu proszeni są o zgłaszanie chęci przyjazdu u pracowników socjalnych DPS w Chumiętkach 22, numery telefonów: 65 571 17 17, 515 588 539.

Dyrektor DPS Chumiętkach
Agnieszka Jackowiak